Het gebeurt zelden of nooit, maar de burgercoöperatieve ENERGIRIS sloot haar eerste werkingsjaar (2014-2015) af met positieve cijfers! Op de Algemene Vergadering van 30 april 2016 werd unaniem beslist om de helft van de winst uit te keren onder de vorm van dividenden, goed voor een nettorendement van 3% per jaar! De andere helft wordt toegevoegd aan de reservers.

Wenst u volgend jaar ook mee te profiteren: word coöperant van Energiris vanaf 250 € ! 

Lees de informatienota bij de publieke oproep om coöperant te worden.