Investeren in de energietransitie is noodzakelijk én rendabel!

De klimaatverandering vereist een transformatie van ons energiemodel door ons energieverbruik te verminderen en meer hernieuwbare energie te produceren. Talrijke studies tonen aan dat het technisch mogelijk is volledig over te schakelen naar hernieuwbare energie in België tegen 2050 (Source : Towards 100% renewable energy in Belgium in 2050 – ICEDD/VITO/Planbureau  – december 2012).

Deze transitie vereist wel een evolutie en investeringen:

  • ons energieverbruik met twee derde verminderen;
  • 2 à 3 meer elektriciteitsverbruik dan nu;
  • vermindering of zelfs verdwijnen van de uitstoot van broeikasgassen;
  • creatie van tussen de 20 000 à 60 000 jobs tegen 2030;
  • drastische vermindering van de energie-invoer: van 83% naar 15% ;
  • 300 à 400 miljard € rendabele investeringen.

De institutionele beleggers financieren nu reeds energietransitieprojecten als derde investeerders voor publieke of private actoren.

Investeren in Brussel?

Brussel kent een belangrijk investeringspotentieel voor hernieuwbare energie. De Brusselse regering heeft een productiedoelstelling van 14% groene stroom tegen 2025 vastgelegd (besluit van 18 december 2015). Daarvoor zijn zo’n 600 miljoen € investeringen nodig. Daarnaast is er een nog hoger potentieel voor energetische renovaties: alle energiebesparende investeringen in Brussel samen worden geschat op 2 miljard €.

Als deze twee bij elkaar worden opgeteld, komen we aan een investeringsbedrag van 2,6 miljard € in duurzame energie (hernieuwbaar + energie-efficiëntie) in Brussel. Energiris mikt op een marktaandeel van 2%, wat neerkomt op een 52 miljoen € te financieren investeringen door de burgers tussen nu en 2025.

De markt van de groenestroomcertificaten loopt vlot in Brussel

In België biedt enkel nog het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een stabiel regelgevend kader en voldoende financiële prikkels om met enige zekerheid groene energie te produceren. De markt van de groenestroomcertificaten (GSC) loopt ook vlot. Overtuig jezelf:

  • hoge prijs per GSC  (>80 €) ;
  • stabiele prijs sinds de opstart van het mechanisme (2004) ;
  • geruststellend perspectief: quota gaan van 1,4% in 2011 naar 14% groenestroomcertificaten in 2025 ;
  • automatische aanpassing van de quota om de markt van de groenestroomcertificaten in evenwicht te houden.
 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X