La prise de décisions pertinentes et le  suivi des investissements des coopér’acteurs d’ENERGIRIS nécessitent compétences et rigueur. Des experts dans des domaines variés (gestion, technique, droit public et privé, finances, communication…) composent le conseil d’administration et les groupes de travail. Ils gèrent et développent la coopérative citoyenne d’investissement ENERGIRIS.

Le conseil d’administration désigné par l’assemblée générale compte six administrateurs. Le conseil accueille trois experts non-administrateurs pour appréhender les aspects techniques, juridiques et de webdesign. Enfin, un associé chargé de surveiller les comptes d’ENERGIRIS a été désigné par la dernière assemblée générale.

Cécile Tonglet

Voorzitter

Als managementingenieur begon zij als kaderlid bij Unilever, werd vervolgens financieel en IT-directeur bij IRIS (facilitaire diensten) en is nu consultant. Zij is opgeleid in duurzaam ondernemerschap om de prestaties van ondernemers te benaderen met inachtneming van de planetaire grenzen. Zij is ook bestuurslid en vice-voorzitter van de Kaya Ecopreneur Coalition, een netwerk van bedrijven met een sterke focus op duurzaamheid.

Fabian Hiernaux

Vicevoorzitter

Hij is industrieel ingenieur en heeft tien jaar op het gebied van energiebeheer gewerkt. Hij werkt momenteel op de ICT-afdeling in de spoorwegsector. Hij voltooide zijn opleiding met cursussen aan de Louvain School of Management (LSM-UCLouvain). Hij is geïnteresseerd in hernieuwbare energiebronnen en de uitdagingen van de energietransitie en is ook actief in andere burgercoöperaties.

François Boveroux

Bestuurster

Hij is burgerlijk ingenieur elektromechanica van opleiding en werkt als ingenieur productkwaliteit bij AW Europe/AISIN Europe, een leverancier van automatische versnellingsbakken voor auto’s. Hij is gepassioneerd door energie en de energietransitie en brengt zijn technische vaardigheden in bij ENERGIRIS.

Michel Belpalme

Bestuurster

Hij is een managementingenieur met meer dan 20 jaar ervaring als manager van een KMO. Als zelfstandig consultant in organisatie en management gedurende meer dan 15 jaar, is hij zeer geïnteresseerd in hernieuwbare energiebronnen en alle onderwerpen die verband houden met de energietransitie. Daarom wilde hij bij het Energiris-team komen. Hij brengt zijn commerciële en marketingvaardigheden in bij het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe projecten.

Andreas Beert

Bestuurster

Hij is bio-ingenieur van opleiding en heeft ervaring in de renovatie van gebouwen, alsook in de sector van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Hij is vandaag actief als consultant in het domein van de energie in het gebouw. Hij wil graag actief bijdragen aan de energietransitie en is overtuigd van de meerwaarde van het coöperatieve model. Bij Energiris wil hij zijn expertise inbrengen op het gebied van derde partij financiering en energetische renovaties, met een bijzondere focus op appartementsgebouwen. Hij is tevens ook voorzitter van de raad van bestuur van het Nederlandstalige kinderdagverblijf “Het Lijsternest” in Watermaal-Bosvoorde.

Maurice Glineur

Bestuurster

Hij is afgestudeerd in elektronica en al meer dan veertig jaar zelfstandig consultant. Hij is betrokken geweest bij talloze civiele en militaire projecten op het gebied van radiocommunicatie. In de loop der jaren is hij ook betrokken geweest bij het ontwerp en de inbedrijfstelling van een aantal energiebeheerinstallaties.

Door toe te treden tot het Energiris-team hoopt hij zijn ervaring en kennis ten dienste te stellen van de coöperatie en zo een bescheiden bijdrage te leveren aan de overgang naar het gebruik van alternatieve energieën en de daaruit voortvloeiende bescherming van onze planeet.

Cédric Léonard

Bestuurster

Cédric is al bijna 10 jaar actief in de energiesector en runt nu zijn eigen adviesbureau. Dagelijks helpt hij spelers in de sector met zijn strategische, technische en managementvaardigheden. Door toe te treden tot de raad van bestuur van Energiris helpt hij de energietransitie te versnellen.

Paul Barbieux

Web designer

Hij is al vijfentwintig jaar computerwetenschapper en programmeur in de sector van de sociale zekerheid. Hij is zich bewust van de uitdagingen waarmee onze maatschappij wordt geconfronteerd en besteedt zijn tijd op vrijwillige basis aan het ontwikkelen van websites voor organisaties of verenigingen die zijn waarden respecteren, zoals G1000 of WWOOF België. Hij heeft de ENERGIRIS website ontworpen, opgezet en helpt bij het onderhoud ervan. Hij is ook een actief schrijver, met een blog over zijn activiteiten.

Mathieu Belpalme

Vennoot belast met de controle op de rekeningen

Hij studeerde af met een Master in Managementwetenschappen aan de Louvain School of Management (Katholieke Universiteit Leuven) en startte zijn carrière als Financial Auditor bij EY (Ernst & Young) gedurende meer dan 3 jaar alvorens te werken als financieel consultant. Hij werkt momenteel voor Allianz Trade.

Hij sloot zich aan bij het team voor de controle van de rekeningen van Energiris, aangezien deze coöperatie zijn bijzondere belangstelling had. Omdat hij aandachtig en gevoelig is voor het milieu en groene energie, wilde hij meer te weten komen over Energiris en haar betrokkenheid als coöperatie bij deze energietransitie.

Ernest Georgin

Vennoot belast met de controle op de rekeningen

Hij heeft een mastergraad in economie en een aanvullende mastergraad in de ontwikkeling van de agro-ecologische aanpak als oplossing voor de verschillende economische, ecologische en sociale uitdagingen van de landbouw- en voedselsector. De energietransitie als centrale, huidige en toekomstige maatschappelijke uitdaging is een onderwerp dat hem na aan het hart ligt. Investeren in het Energiris-project en bijdragen tot de goede werking ervan was voor hem een natuurlijke stap.

Pôles d’activité

Six Pôles d’activités appuient le CA :

Coordination Générale

Projets

Finances

Coopérateurs

Juridique

Communication

Envie de mettre vos talents et compétences au service d'ENERGIRIS dans un de ces domaines ? Envoyez un mail à info(at)energiris.coop

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X