Welk rendement?

  • rendementen zijn begrensd tot 6 % conform de wet op investeringscoöperatieven voor burgers;
  • dividenden worden prorata temporis uitgekeerd, te rekenen vanaf de ontvangst van de fondsen op de rekening van ENERGIRIS;
  • ENERGIRIS brengt geen kosten in rekening bij intrede of bij het beheer van de aandelen van haar coöperanten;
  • ENERGIRIS heeft als doelstelling een dividend van 3 % uit te keren, zoals de AV besliste de laatste 7 boekjaren. Dit is merkelijk hoger dan de opbrengst op andere producten zoals een spaarrekening, obligaties, defensieve investeringsfondsen.

Welke investeringsstrategie wordt gehanteerd?

  • de raad van bestuur van ENERGIRIS heeft samen met de algemene vergadering van de coöperanten beslist tot het hanteren van een voorzichtige en gediversifieerde strategie, zodat de rendementen kunnen worden geoptimaliseerd en de risico’s, verbonden aan de verschillende investeringen, kunnen worden geminimaliseerd;
  • aandelen kopen van ENERGIRIS moet desalniettemin steeds kaderen binnen een globale investeringsstrategie, rekening houdend met het feit dat het toch een risicohoudende investering betreft en waarbij de rendementen uit het verleden geen garantie vormen op een toekomstig rendement;
  • meer details op de informatieve website van de FSMA (www.wikifin.be).

Modaliteiten

  • een aandeel vanaf 250€, maximum 20 aandelen (5.000€) per coöperant;
  • voor jezelf of als geschenk aan uw naasten (vrienden, kinderen, kleinkinderen) ;
 
 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X