Artikel gepubliceerd door “Renouvelle” op 28 november 2023 Inverter stall, de zonneplaag – Renouvelle

De installatie van zonnepanelen neemt een hoge vlucht in Wallonië, maar dit kan leiden tot problemen met het elektriciteitsnet: verzadiging, wat leidt tot inverter stall.

 • Wat is een inverter stall? Stel je meerdere woningen voor die uitgerust zijn met zonnepanelen en die allemaal aangesloten zijn op hetzelfde distributienetkastje. Hoe meer installaties op dit kastje zijn aangesloten, hoe meer elektriciteit er aan het elektriciteitsnet moet worden toegevoerd. Dit kan leiden tot een spanningspiek, waardoor de omvormers vastlopen. Als gevolg hiervan wordt de elektriciteitsproductie van zonne-installaties gestopt om de veiligheid van het net en de huizen te garanderen.
 • Negatieve economische impact voor prosumenten: Herhaaldelijke stallingen hebben een negatieve economische impact voor de betrokken prosumenten. Zolang de omvormer niet is aangesloten, kunnen ze niet profiteren van hun zonneproductie en moeten ze meer elektriciteit kopen van hun leverancier.
 • Beschikbare oplossingen om te voorkomen dat omvormers afslaan:
  1. Financiële compensatie: Cwape (de Waalse regulator van de elektriciteitsmarkt) stelt voor om getroffen prosumenten een compensatie te betalen die kan oplopen tot €480 per jaar[1].
  2. Toenemend eigenverbruik: Verbruikers kunnen elektriciteit verbruiken wanneer die wordt geproduceerd, overdag. Sommigen maken gebruik van batterijopslag, maar dit lost het probleem niet helemaal op.
  3. Het elektriciteitsnetwerk versterken: Een dure en tijdrovende oplossing, maar noodzakelijk om black-outs te voorkomen. Ores heeft een investering van 4 miljard euro aangekondigd om het netwerk over een periode van 10 tot 15 jaar te moderniseren.
 • Flexibiliteit als oplossing: Een andere oplossing bestaat uit het vrijwillig aanpassen van het elektriciteitsverbruik of de elektriciteitsproductie om overspanning op het net te voorkomen. Er bestaan technologieën om bepaalde huishoudelijke apparatuur automatisch te laten werken wanneer de zonnepanelen te veel produceren (de batterij van een elektrische auto opladen wanneer de panelen veel produceren, het tijdstip van de dag voor wasmachines programmeren, de omvormer ondermaats maken om de piekinjectie af te vlakken, enz.)
 • Deze aanpak is sneller, goedkoper en beter voor het milieu.

Maar om ervoor te zorgen dat elektriciteitsverbruikers hun verbruiksperiodes aanpassen, moeten ze daartoe worden aangemoedigd. De nieuwe Waalse tariefstructuur is al één manier om dit te doen, en energiegemeenschappen en het delen van zonne-energie zijn een andere manier.

Kortom, het activeren van dit bestaande potentieel is essentieel om de energietransitie te verzekeren en de kosten ervan te beperken voor de consumenten, die bijdragen tot de kosten van het net.

[1] Fotovoltaïsche energie: naar compensatie voor vastgelopen omvormers – Philippe HENRY (wallonie.be)