Goed nieuws! De gemeente Sint-Gillis besloot om zonnepanelen te installeren op de daken van 9 gemeentelijke gebouwen. Dankzij het principe van de derde investeerder kan de gemeente gedurende de gehele levensduur van deze installaties genieten van zonne-energie zonder zelf te moeten investeren.

Deze installaties worden mee gefinancierd door de coöperatie ENERGIRIS voor een bedrag van 185.000 euro.

Dankzij ENERGIRIS biedt de gemeente Sint-Gillis haar inwoners de mogelijkheid om mede-eigenaar te worden van de productie-installaties.

Word een coöperant van ENERGIRIS en…

  • beleg uw spaargeld zinvol door te investeren in de energietransitie.
  • neem deel aan het democratische functionneren van de coöperatieve.
  • geniet van een spreiding van uw investering over alle door ENERGIRIS gefinancierde projecten.
  • investeer in een “korte keten”.
  • profiteer van een redelijk rendement.

Teken in op minimaal 1 aandeel tegen 250€1 en maximaal 20 aandelen voor een totaal van 5000€2

Infosessie op 11 oktober 2022 om 18u in het Volkshuis (Sint-Gillisvoorplein)

DEADLINE voor inschrijving: 15.11.2022

Dit aanbod is nu gesloten en was voorbehouden aan de inwoners van Sint-Gillis.

 

1 Als u wil deelnemen, maar geen 250 euro kan investeren, kunt u met meerdere mensen het bedrag voor één aandeel bijeenbrengen, en een investeringspact ondertekenen waarbij u één van u aanwijst als juridisch coöperant, die u vertegenwoordigt in de cooperatïe en het aandeel bijhoudt in het coöperantenregister. Contacteer ons voor meer informatie

2 De aandelen van ENERGIRIS moeten deel uitmaken van een evenwichtige spaarstrategie, rekening houdend met het investeringsrisico. De aandelen waarop kan worden ingetekend maken deel uit van een doorlopend aanbod (max € 500.000 per jaar). Meer info op de financiële infopagina op de FSMA-website www.wikifin.be. Door in te tekenen op deze aandelen, ondersteunen de burgers het geheel van de projecten die door ENERGIRIS werden weerhouden en gefinancierd. De Coöperatie behoudt zich het recht voor een wachtlijst van intekenaars aan te leggen.