Een coöperatieve (cvba) is een vennootschap die zich onderscheidt van een naamloze vennootschap (NV) door zijn variabel kapitaal (geen tussenkomst van een notaris vereist voor het verhogen of verlagen van het kapitaal), door de mogelijkheid om aandelen terug te kopen van zijn coöperanten  en door de verplichting om minstens drie stichters te tellen. De andere aspecten zijn identiek aan die van de naamloze vennootschap (NV).

Indien deze wordt erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) dan bevestigt de coöperatieve hiermee voldoende oog te hebben voor de coöperatieve waarden: democratische besluitvorming, beperking van de winst, gelijkheid onder alle coöperanten, …