Van 1 maart tot het einde van de maand heeft de CWaPE (de Waalse regulator voor de elektriciteits- en gasmarkten) een openbare raadpleging gelanceerd over haar voorstel voor een nieuwe tariefstructuur voor gebruikers van het laagspanningsnet in het Waalse Gewest.

Deze nieuwe tariefstructuur zou van toepassing zijn voor de jaren 2026 tot 2029.

De CWaPE is vertrokken van een aantal vaststellingen

  • een grotere elektrificatie van onze transport- en verwarmingsmiddelen (elektrische voertuigen, warmtepompen, enz.)
  • pieken in de productie uit hernieuwbare bronnen
  • intermitterende en gedecentraliseerde productiemethoden
  • een netwerk dat oorspronkelijk ontworpen was om elektriciteit van elektriciteitscentrales naar klanten te transporteren.

De nieuwe tariefstructuur is ontworpen om een grotere stimulans te bieden en het verbruik beter te verdelen over de uren van de dag, rekening houdend met de beperkingen van het netwerk en de productiepieken veroorzaakt door gedecentraliseerde productie-eenheden (zoals fotovoltaïsche installaties).

Dit zal gebeuren door mensen aan te moedigen hun gedrag aan te passen om “te verbruiken op tijdstippen waarop hernieuwbare productie beschikbaar is en de netten het verbruik gemakkelijker kunnen verwerken”.

Om deze nieuwe tariefstructuur te bepalen, baseerde de CWaPE zich op 32 typische verbruiksprofielen die representatief zijn voor de verbruikspatronen van gebruikers van het laagspanningsnet.

In de verschillende simulaties werd rekening gehouden met de comfortbeperkingen van zowel residentiële als professionele klanten.

Uiteindelijk zullen er twee tariefconfiguraties verschijnen:

  1. de “standaard”, met een enkelvoudig of tweevoudig tarief, maar met aangepaste uren.
  2. het “incentive” tarief, met 5 tijdspannes en 3 tarieven, maar waarvoor de installatie van een “slimme” meter en een aansluitcapaciteit van minder dan 56kVA vereist is.

De overstap naar incentive-tarieven gebeurt natuurlijk alleen op verzoek van de consument.

Hieronder zie je de twee nieuwe configuraties (bron: CWaPE)

 

Wil je reageren op de voorgestelde nieuwe tariefstructuur? Dat kan tot 31 maart 2024 door een e-mail te sturen naar de CWaPE op tarification@cwape.be en consultation@cwape.be.

 

Meer weten? (alleen in het Frans)