Gezien de uitzonderlijke omstandigheden in verband met de COVID-19-crisis kon de gewone algemene vergadering van ENERGIRIS niet binnen de in onze statuten vastgestelde termijn worden gehouden.

In overeenstemming met de tijdelijke prerogatieven toegekend door het Koninklijke Besluit nr. 4 van 9 april 2020 heeft de Raad van Bestuur van ENERGIRIS beslist om de organisatie van zijn gewone algemene vergadering op een latere datum te (her)plannen en volgens de modaliteiten die zullen worden vastgelegd in functie van de evolutie van de crisis.