De jaarlijkse algemene vergadering van de coöperatie ENERGIRIS werd gehouden op 15 juni. 39 leden waren aanwezig of vertegenwoordigd.

Gezien de resultaten van de afgelopen jaren stemden de aanwezige leden dit jaar voor een uitzonderlijk dividend van 6%, zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de coöperatie. Dit dividend is het maximaal haalbare voor onze goedgekeurde coöperatie.

Leden van de coöperatie hadden de gelegenheid om de resultaten van het afgelopen jaar en toekomstige projecten te ontdekken.

Samen versnellen en cofinancieren burgers investeringen in de energietransitie!