Dankzij de ondertekening van een overeenkomst op 11 mei 2016 met de stad Ottignies om voor 65 000 € aan “energetische quick wins” te financieren (via onze partner Optiwatt bvba), overschrijdt ENERGIRIS de kaap van 1 miljoen € aan investeringen gefinancierd door de burgers:

  • 11 PV-installaties (600 000 € aan investeringen)
  • 2 warmtekrachtkoppelingsketels en een warmtepompt (225 000 € aan investeringen)
  • 1 globale energetische renovatie van een school (150 000 € aan investeringen)
  • 1 programma “energetische quick wins” (65 000 € aan investeringen)

Wens je zelf ook een beroep te doen om een financieringsformule van ENERGIRIS ? Neem contact op met onze gedelegeerde bestuurder.