ENERGIRIS  financiert enkel rendabele projecten waarmee het mogelijk is een dividend uit te keren aan de coöperanten die financieel participeerden.

Energiebesparende investeringen en investeringen in groene energieproductie worden financieel ondersteund door de overheid. Daardoor is de financiële weerslag van de energiebesparing op de energiefactuur aantrekkelijker. Tegelijk kan een veranderde economische context of een technisch probleem leiden tot minder rendabele investeringen of deze zelfs onrendabel maken.

ENERGIRIS hanteert daarom een voorzichtige en doelgerichte investeringspolitiek:

Nooit de enige investeerder

ENERGIRIS financiert een project nooit alleen. Steeds is de inbreng van de projectontwikkelaar of een andere investeerder vereist.

Bankgarantie

ENERGIRIS kent geen financiering toe tenzij een bank een lening toekent voor het project na een nauwkeurige analyse.

Diversificatie

ENERGIRIS diversifieert in de gefinancierde projecten (technologie, profiel van de projectontwikkelaar…).

Aantal projecten

ENERGIRIS kiest er resoluut voor om liever tien projecten van 50 000 € te financieren dan één groot project van 500 000 €.

Veiligheid

ENERGIRIS eist ofwel de nodige garanties, ofwel een controle op het projectbeheer om de terugbetaling van de verleende financiering maximaal te garanderen.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X