ENERGIRIS ontwikkelde specifieke financieringsformules voor de verschillende types projecten in de energietransitie via haar werkmaatschappijen. ENERGIRIS zorgt voor de nodige financiële middelen onder de vorm van een participatie-inbreng (equity) en via achtergestelde leningen bij de bankleningen aan diezelfde filialen (loan).

Ketels met een warmtekracht-koppeling maken een verminderd gasverbruik tot 25% mogelijk ten opzichte van klassieke aardgasketels. Dit is mede dankzij het feit dat deze warmtekrachtkoppelingen elektriciteit produceren die dan niet meer door de klassieke elektriciteitscentrales moet worden opgewekt (nucleair, gas…).
Watt Matters voorziet in leasingmogelijkheden van een warmtekrachtkoppeling.

  • Wij nemen de investering en het beheer gedurende 10 jaar voor onze rekening
  • Wij ontvangen eventuele premies en groenestroomcertificaten
  • Jij geniet van de energiebesparing op jouw energiefactuur, zonder enige zorgen!

Interesse? Contacteer ons!

De volledige energetische renovatie van scholen waarbij de investeringen volledig (of deels) worden terugbetaald via de gerealiseerde energiebesparingen is het nieuwste “open book” energieprestatiecontract, dat werd ontwikkeld door ENERGIRIS en momenteel wordt toegepast in de Openluchtschool te Ukkel. Onze dochter easyNERGY is in werkelijkheid de “Projectauteur en leningsinstantie” voro de scholen, met de bijzonderheid dat de terugbetaling van de lening = de daling op de energiefactuur. De leningslooptijd is variabel om rekening te kunnen houden met een gewijzigde energiefactuur dan die waarmee rekening werd gehouden bij de lancering van de werken.

Interesse? Contacteer ons!

Dankzij fotovoltaïsche panelen kan elektriciteit opgewerkt worden met de zon. Zelfs in België is dat een interessante optie. De installatie moet goed gedimensioneerd zijn, de juiste materiaalkeuze is van belang en er moet over gewaakt worden dat de uitvoering gebeurt door competente professionelen. Hoewel de prijzen sterk gedaald zijn, vereist de plaatsing van PV-panelen nog steeds een behoorlijke investering. Onze dochter easyPV (*) voorziet in een leasing van PV-panelen.

  • Wij nemen de investering en het beheer gedurende 10 jaar voor onze rekening
  • Wij ontvangen eventuele premies en de groenestroomcertificaten
  • Jij geniet van gratis elektriciteit zonder zorgen!

Interesse? Contacteer ons!

Voor nieuwe bouwprojecten of voor de ontwikkeling van duurzame wijken is het van belang om de BEN-methodologie (Bijna EnergieNeutraal) te hanteren. Tegelijk ontvangt de ontwikkelaar die investeert in dergelijke uitrustingen niet de overeenstemmende energiebesparingen: die komen immers de toekomstige gebruikers ten goede. Via onze dochter urbanENERGIE (in oprichting) stellen we aan de bouwpromotor voor de BEN-installaties over te kopen en deze goed te beheren (zodat wij de energiebesparingen kunnen gebruiken om onze investering terug te betalen).

Deze formule wordt momenteel een eerste keer getest in de toekomstige duurzame wijk Tivoli Green City.

Interesse? Contacteer ons!

Naast de financiële middelen, draagt ENERGIRIS ook waardevolle technische ondersteuning bij aan het project, zowel bij het ontwerp als bij de exploitatie van het project.

Wil je ons een te financieren project voorleggen?

Neem contact op met onze gedelegeerde bestuurder.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X