De overgang naar een mobiliteit op elektriciteit is een typisch voorbeeld van het kip-of-het-ei-principe. Moet er eerst werk gemaakt worden van een massale uitrol van oplaadpunten voor elektrische voertuigen? Of wordt er beter gewacht tot wanneer er voldoende gebruikers van elektrische voertuigen zijn vooraleer die uitrol door te voeren?

ENERGIRIS legt een ei: de installatie van een elektrische laadpaal in de te ontwikkelen mede-eigendom van het Schlumbergerpark (ontwikkelaar NACARAT, Wagenstraat te Ukkel), in combinatie met de installatie van een warmtekrachtkoppeling voor de verwarming van deze 97 appartementen. Een nog onuitgegeven combinatie in Brussel, waarmee het mogelijk wordt om het teveel aan opgewekte elektriciteit door de WKK nuttig te gebruiken voor het opladen van elektrische voertuigen.

En bovendien kunnen we zo een korting van 30 % bieden op het heropladen aan coöper-actoren van ENERGIRIS! Meer informatie volgt …

ENERGIRIS wil nog véél eieren leggen in Brussel … voor een gezondere lucht dankzij een veralgemeende uitrol van een elektrische mobiliteit.