Als we het hebben over propere technologieën voor de energieproductie, dan wordt vaak verwezen naar het gunstige effect om minder CO2 uit te stoten in vergelijking met “klassieke” systemen. Met een warmtekrachtkoppelingstookketel is het mogelijk om 20% tot zelfs 30% minder CO2 uit te stoten in vergelijking met een performante gasketel of met een performante STEG-centrale.

Maar ook andere vervuilende stoffen spelen mee een rol, zoals de NOx. Wist je dat N2O een 298 keer zo hoge “opwarmingsfactor” als broeikasgas heeft dan CO2?

Dat is nog niet alles, want de NOx werken ook eutrofiëring in de hand (vervuiling van zoet water) en verzuring (zure regen). Bovendien dringen ze diep door in de longen, irriteren de luchtwegen en verminderen de zuurstofregeling van het bloed. De luchtwegen worden vatbaarder voor microben, vooral bij kinderen.

Met een gemeten NOx-uitstoot van de WKK in de mede-eigendom van Park Schlumberger van nauwelijks 14.08 mg/Nm3 (flink lager dan de norm van 250 mg/Nm3 in Brussel), draagt ENERGIRIS mee zorg voor propere lucht in Brussel.