Op 17 november 2017 organiseerde Leefmilieu Brussel een seminarie over het thema “Fotovoltaïsche zonne-energie in de stad: een belangrijke actor voor de stedelijke energietransitie”. In haar presentatie over de prijsevolutie van de groenestroomcertificaten in Brussel, vestigde BRUGEL er de aandacht op dat deze prijs elk jaar een piek kent net voor het indienen van de quota vóór 30 maart.

Elke producent van groene elektriciteit ontvangt groenestroomcertificaten van BRUGEL. De elektriciteitsleveranciers zijn verplicht deze groenestroomcertificaten op te kopen, anders krijgen ze een boete ((100 €/ontbrekend groenestroomcertificaat). Elk jaar op 30 maart moeten de leveranciers dus aantonen dat ze hun quota hebben gehaald om deze boete te vermijden. En net die leveranciers die riskeren hun quota niet te halen, doen de prijs van een groenestroomcertificaat stijgen…

Verkoop uw groenestroomcertificaten dus best pas vanaf februari, zelfs maart, 2018.

Doe er uw voordeel mee….