Na zijn deelname aan de “Plaidoyer pour une économie régénérative et respectueuse des limites planétaires” van afgelopen voorjaar, blijft ENERGIRIS een economie steunen die zich meer bekommert om het milieu en de maatschappij door lid te worden van de nieuwe ECOPRENEUR BELGIUM-federatie.

In een context die een verandering van economisch model vereist, nemen de initiatieven van eco-ondernemers toe. Zij ontwikkelen start-ups of KMO’s rond innovatieve bedrijfsmodellen die verschillen van de traditionele bedrijfsmodellen. Modellen die netto positieve externe effecten genereren voor het milieu en de sociale cohesie. Deze ondernemers zijn van plan aanbiedingen te ontwikkelen die het leefmilieu verbeteren, het milieu en het klimaat beschermen of herstellen en tegelijkertijd het personeel op een meer respectvolle, inclusieve en eerlijke manier te beheren.

“SAMEN DE IMPACT VAN ECO-ONDERNEMINGEN BOOSTEN OM ER HET REFERENTIEMODEL VAN TE MAKEN”

Dit is de missie van ECOPRENEUR BELGIUM, een gezamenlijk initiatief van verschillende eco-ondernemers en experts die de ontwikkeling van bedrijven met een positieve impact begeleiden.

Ecopreneur België voert deze missie uit via 4 actiepijlers:

  • DELEN & INSPIREREN: Versterken van het delen en de wederzijdse ondersteuning tussen eco-ondernemers
  • BEGELEIDEN: eco-ondernemers helpen om hun bedrijf te creëren en te ontwikkelen
  • ZICHTBAAR MAKEN & INSPIREREN: Communiceer dat andere bedrijfsmodellen levensvatbaar en wenselijk zijn.
  • BEÏNVLOEDEN: Samen met beleidsmakers een kader ontwikkelen dat bevorderlijk is voor de ontwikkeling van eco-bedrijven.

Deze acties worden uitgevoerd in België maar ook op Europees niveau via de internationale vereniging Ecopreneur Europe, waarvan Ecopreneur Belgium lid is en waarin verschillende federaties van eco-ondernemers uit Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Nederland, Spanje en Zweden zijn verenigd. Ecopreneur Europe is de stem van meer dan 3000 KMO’s in Europa (www.ecopreneur.eu).

Voor meer informatie: http://ecopreneur-belgium.be