Bij aandelen is het nooit mogelijk om 100% zekerheid te realiseren. Maar dankzij de transparantie over de gefinancierde projecten en de manier waarop de coöperatieve wordt beheerd, kan elke coöperant voldoende vertrouwen putten om te geloven in een stabiel uit te keren dividend.

De 4 laatste werkingsjaren werd aan de aandeelhouders een dividend van 3 %/jaar uitgekeerd: dit schept vertrouwen. De gefinancierde projecten kennen stuk voor stuk een berekende rentabiliteit van meer dan 6%/jaar. Verder brengen we in herinnering dat op de AV van 30 april 2016 door de coöperanten werd beslist om de helft van de opbrengst toe te kennen aan de reserves. En tot slot houdt ENERGIRIS zich enkel bezig met de financiële kant van de zaak en schuift de operationele risico’s door naar de werkmaatschappijen.