Het nemen van pertinente beslissingen en het opvolgen van de investeringen van de coöper-actoren van ENERGIRIS vereisen bepaalde competenties. Experten uit verschillende disciplines (beheer, techniek, publiek en privaat recht, financiën, communicatie…) maken deel uit van de raad van bestuur en de verschillende werkgroepen. Ze beheren en ontwikkelen ENERGIRIS, als investeringscoöperatieve voor en door burgers.

De raad van bestuur die wordt aangeduid door de algemene vergadering telt zeven bestuurders en wordt aangevuld met drie experten die geen bestuurder zijn. Zij staan aan voor sommige technische en juridische aspecten en voor de website. Verder werden nog twee vennoten aangesteld om de boekhouding van ENERGIRIS nauwlettend op te volgen.

Thibaut Georgin

Voorzitter

Hij was eerst projectingenieur en kaderlid bij Unilever en vervolgens bij BPost. In 2010 richtte hij Igneos op, waar hij consultant is en focust op de strategiebepaling van ondernemingen binnen grote groepen en KMO’s. Momenteel is hij voorzitter van de SPGE (Société Publique de la Gestion de l’Eau) en is voorzitter van de organisatie Sustainable Economy Association (SEA).

Yves Lebbe

Ondervoorzitter

Als ingenieur is hij onafhankelijk adviseur bij tal van organisaties en studiebureaus. Hij heeft een ruime ervaring in het energiedomein en in het bijzonder rond warmtekrachtkoppeling. Hij brengt knowhow en een gedegen technische expertise in rond projecten voor warmtekrachtkoppelingen die zullen gefinanceerd worden door Energiris.

Cécile Van De Moosdyk

Bestuurster

Als projectingenieur heeft ze gewerkt in de banksector. Momenteel is ze penningmeester en verantwoordelijke voor het beheer van de financiële risico’s bij het het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Deze competenties in financieel beheer stelt ze ter beschikking aan ENERGIRIS.

Quentin de Crombrugghe

Bestuurder

Hij brengt zijn multidisciplinaire ervaring uit de bankwereld mee, waar hij meer dan 20 jaar werkte (ING en Triodos). Sinds twee jaar is hij actief in het Cap Network, met als doel om KMO’s te begeleiden in hun groei. Verder is hij zeer betrokken bij verschillende projecten in het speelveld van de circulaire economie.

Régis Lambert

Bestuurder

Als burgelijk ingenieur met meer dan tien jaar ervaring in het energiedomein, is hij verantwoordelijke bij de dienst hernieuwbare energie van Brugel, de Brusselse energieregulator. Hij focust op de algemene uitdagingen die de energietransitie stelt en beschikt over een degelijke technisch-reglementaire kennis over hernieuwbare energie in Brussel.

Anne Peeters

Bestuurster

Als gepassioneerd juriste heeft ze tien jaar ervaring in de bedrijfswereld. Ze is tevens advocaat aan de balie te Brussel en geeft juridische ondersteuning bij alle projecten van ENERGIRIS.

Eric Saint-Guillain

Vennoot belast met de controle op de rekeningen

Eric is boekhouder van opleiding en heeft meer dan 25 jaar ervaring in financieel beheer en boekhouding. Hij begon als consultant en interim-manager en werkte voornamelijk voor grote bedrijven. Eric engageerde zich ook in de sociale sector als bestuurder en als vrijwilliger op financieel en administratief gebied of voor specifieke missies.

Rafik Bakkali

Vennoot belast met de controle op de rekeningen

Van opleiding is Rafik scheikundig ingenieur, met meer dan 15 jaar ervaring in het bedrijfsleven. Momenteel is hij verantwoordelijke van de dienst Klantrelaties en Facturatie/Inningen in het domein van de afstandsverkoop en e-commerce. Hij heeft een passie voor hernieuwbare energie en burgercoöperaties. Lid (lokaal ambassadeur) van de coöperatie New B die ijvert voor een coöperatieve, transparante en duurzame bank, voor en door burgers.

Paul Barbieux

Web designer

Hij is informaticus en al meer dan 25 jaar ontwikkelaar in het domein van de sociale zekerheid. Hij staat volledig achter de uitdagingen van onze organisatie en zet zich vrijwillig in voor de ontwikkeling van websites voor organisaties die zijn waarden helpen uitdragen, zoals de G1000 en WWOOF België. Hij stond in voor het webdesign van de website van ENERGIRIS, en staat mee in voor het onderhoud. Hij schrijft ook graag, zie onder andere zijn blog over de zaken die hem bezighouden.

Activiteitendomeinen

Zes activiteitendomeinen ondersteunen de RvB:

Algemene coördinatie

Projecten

Financiën

Coöperanten

Juridisch

Communicatie

Ook zin om uw talenten en competenties in te zetten voor ENERGIRIS in één van deze domeinen? Stuur een mail naar thibaut.georgin(at)igneos.eu

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X