Het nemen van pertinente beslissingen en het opvolgen van de investeringen van de coöper-actoren van ENERGIRIS vereisen bepaalde competenties. Experten uit verschillende disciplines (beheer, techniek, publiek en privaat recht, financiën, communicatie…) maken deel uit van de raad van bestuur en de verschillende werkgroepen. Ze beheren en ontwikkelen ENERGIRIS, als investeringscoöperatieve voor en door burgers.

De raad van bestuur die wordt aangeduid door de algemene vergadering telt zeven bestuurders en wordt aangevuld met drie experten die geen bestuurder zijn. Zij staan aan voor sommige technische en juridische aspecten en voor de website. Verder werden nog twee vennoten aangesteld om de boekhouding van ENERGIRIS nauwlettend op te volgen.

Thibaut Georgin

Voorzitter

Hij was eerst projectingenieur en kaderlid bij Unilever en vervolgens bij BPost. In 2010 richtte hij Igneos op, waar hij consultant is en focust op de strategiebepaling van ondernemingen binnen grote groepen en KMO's. Momenteel is hij voorzitter van de SPGE (Société Publique de la Gestion de l’Eau) en is voorzitter van de organisatie Sustainable Economy Association (SEA).

Yves Lebbe

Ondervoorzitter

Als ingenieur is hij onafhankelijk adviseur bij tal van organisaties en studiebureaus. Hij heeft een ruime ervaring in het energiedomein en in het bijzonder rond warmtekrachtkoppeling. Hij brengt knowhow en een gedegen technische expertise in rond projecten voor warmtekrachtkoppelingen die zullen gefinanceerd worden door Energiris.

Esther Bollendorff

Bestuurster

Zij brengt haar kennis mee over het Europese beleid rond klimaat en energie, opgebouwd gedurende een tiental jaar in diverse functies binnen verschillende instellingen (Luxemburgse regering, NGO's, het Europees parlement). Ze werkte mee aan het Europese beleidsthema rond energiecoöperatieven en hun rol in de energietransitie.

Ismaël Daoud

Gedelegeerd bestuurder

Ingenieur et ex-politiek raadgever bij de Brusselse minister van Energie Evelyne Huytebroeck (2009-2014). Hij beschikt over multidisciplinaire vaardigheden, een gedegen kennis over de vigerende regelgeving en de verschillende technieken, alsook over een zeer zorgvuldig uitgebouwd netwerk van contacten.

Régis Lambert

Bestuurder

Als burgelijk ingenieur met meer dan tien jaar ervaring in het energiedomein, is hij verantwoordelijke bij de dienst hernieuwbare energie van Brugel, de Brusselse energieregulator. Hij focust op de algemene uitdagingen die de energietransitie stelt en beschikt over een degelijke technisch-reglementaire kennis over hernieuwbare energie in Brussel.

Anne Peeters

Juridisch experte

Als gepassioneerd juriste heeft ze tien jaar ervaring in de bedrijfswereld. Ze is tevens advocaat aan de balie te Brussel en geeft juridische ondersteuning bij alle projecten van ENERGIRIS.

Cécile Van De Moosdyk

Bestuurster

Als projectingenieur heeft ze gewerkt in de banksector. Momenteel is ze penningmeester en verantwoordelijke voor het beheer van de financiële risico's bij het het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Deze competenties in financieel beheer stelt ze ter beschikking aan ENERGIRIS.

Fanny Hellebaut

Technisch experte

Als ingenieur van opleiding bouwde ze een degelijke ervaring uit rond milieu en rationeel energiegebruik in diverse studiebureaus. Ze focust op het technisch-operationeel beheer en de administratieve en financiële opvolging van projecten, van bij het ontwerp, tot de realisatie en exploitatiefase. Deze projecten situeren zich vooral rond warmtenetwerken en energie-efficiëntie in tertiaire gebouwen.

Houssine Bakkali

Vennoot belast met de controle op de rekeningen

Als informaticus werkte hij voor tal van grote spelers actief in ICT-consultancy in België. Zijn carrière van 34 jaar eindigde hij bij IBM. Sinds 2012 is hij onafhankelijk consultant rond de informatisering van KMO's en MO's en is technisch-functioneel expert voor de beheerssoftware Odoo. Daarnaast beschikt hij over een zeer goede kennis van de werking van burgercoöperatieven, zowel op het vlak van financieringsmethodieken als voor de bedrijfsvoering.

Lionel Van Rillaer

Vennoot belast met de controle op de rekeningen

Als burgelijk ingenieur beschikt hij over een pak ervaring op het vlak van waterbouwkunde. Met meer dan 20 jaar op de teller in de bouwwereld, was hij onder andere leidinggevende bij het departement PPS (Publiek-Private-Samenwerking) van een grote groep. Hij is directeur van een gespecialiseerd investeringsfonds in sociaal vastgoed en was bestuurder in tal van projectorganisaties. Sinds 2011 is hij voorzitter van de coöperatieve Allons en Vent, die focust op windenergie.

Paul Barbieux

Web designer

Hij is informaticus en al meer dan 25 jaar ontwikkelaar in het domein van de sociale zekerheid. Hij staat volledig achter de uitdagingen van onze organisatie en zet zich vrijwillig in voor de ontwikkeling van websites voor organisaties die zijn waarden helpen uitdragen, zoals de G1000 en WWOOF België. Hij stond in voor het webdesign van de website van ENERGIRIS, en staat mee in voor het onderhoud. Hij schrijft ook graag, zie onder andere zijn blog over de zaken die hem bezighouden.

Werkgroepen

Drie werkgroepen ondersteunen de raad van bestuur. Sommige bestuurders en anderen die de ontwikkeling van de coöperatieve ENERGIRIS willen steunen en sturen, maken er deel van uit.

Projectgroep

Identificatie, evaluatie en onderhandeling over de participatie aan financieringsprojecten.

Financieringsgroep

Opvolgen van de analytische boekhouding, cashflowopvolging en de jaarrekeningen.

Communicatiegroep/beheer van de coöperanten

Communicatie-initiatieven naar de coöperanten en het grote publiek, presentaties van Energiris op de burgervergaderingen, beheer van de communicatiemedia (website, Facebook, brochures…), beheer van de coöperanten, de wachtlijst, de betalingen en de directe communicatie met coöperanten.

>>> Ook zin om uw talenten en competenties in te zetten ten dienste van ENERGIRIS in één van deze domeinen? Contacteer ons! thibaut.georgin(at)igneos.eu of ismael.daoud(at)energiris.coop

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X
s2Member®