De mede-eigendommen vertegenwoordigen een groot aandeel van het residentiële gebouwenpark, samen goed voor meer dan de helft van de 500.000 wooneenheden in het Brussels gewest. De vereniging van mede-eigenaren wordt vaak geconfronteerd met de volgende uitdagingen:

Verouderde gebouwen met weinig energie-efficiënte installaties.
– Een gebrek aan expertise om de best mogelijke technische oplossingen te bepalen.
– Een gebrek aan eigen financiële middelen om te investeren in wat vaak zware en dure werken blijken te zijn.

De burgercoöperatie ENERGIRIS werkte op initiatief van easyCOPRO een formule uit voor grote mede-eigendommen vanaf 30 wooneenheden. Het is een geïntegreerde oplossing, die zowel de studies, de uitvoering als de financiering van de energiebesparende ingrepen omvat.

Dit initiatief wordt ondersteund door het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband tussen het studiebureau Ph. Deplasse & geassocieerden, de gebouwensyndicus Managimm, het energiedienstenbedrijf easyCOGEN en Leefmilieu Brussel.

Bovenop haar rol als coördinator van dit ambitieus programma, dat loopt over vier jaar, neemt de coöperatie ENERGIRIS ook een deel van de cofinanciering voor haar rekening. Zoals steeds met de bedoeling het rendement, dat gehaald wordt dankzij deze investeringen, te delen met de burgers-coöperanten, waaronder trouwens ook tal van mede-eigenaren.

Wilt u graag dit impactvolle initiatief van de coöperatie ENERGIRIS mee ondersteunen?

– Surf naar de website www.easycopro.be en stel een mede-eigendom voor. easyCOPRO richt zich prioritair tot mede-eigendommen vanaf 30 wooneenheden, met liefst een centrale stookplaats voor de verwarming en het sanitair warm water. Hou hier best rekening mee.

Neem deel aan de financiering. In de komende maanden en jaren zullen er regelmatig oproepen tot kapitaalsinbreng gelanceerd worden om deze nuttige en … rendabele investeringen te cofinancieren.